Slide background DHL Stafetten 2021 REGISTER NOW!

DATE

WEDNESDAY 01. SEP & THURSDAY 02. SEP

TIME

KL. 18:00

PLACE

MINDEPARKEN

DISTANCE

5 KM WALK & 5 KM STAFET

PRAKTISK INFO
 

STARTNUMRE

Startnumre kan afhentes ved Aarhus Motion, Søren Nymarks Vej 15, 8270 Højbjerg  

Tidspunkt offentliggøres på et senere tidspunkt.

Derudover kan de selvfølgelig afhentes på selve løbsdagen ude i Mindeparken. Bemærk startnumre fremsendes kun til de hold, som har tilvalgt det i tilmeldingen.

Walk-holdene har ikke en depeche, så deres tid registreres via det startnummer, hvorpå der sidder en chip. Der er kun én ud af de fem startnumre til et walkhold, der har tidtagningschip. 


ENGANGSDEPECHE

Engangsdepechen finder I sammen med startnumrene i kuverten. I skal huske at medbringe den på løbsaftenen. Ingen depeche - ingen tidtagning. I kuverten finder I en vejledning til, hvordan den rulles rigtigt sammen, så de to chip virker under hele løbet. I kan også se vejledningen her.


SMIL TIL FOTOGRAFEN

Alle hold har mulighed for at få taget et holdfoto. Dette kan ske fra kl. 16.30 og indtil kl. 21.45. Billedet er gratis og kan efter løbet downloades fra holdets resultatside.


SAMARITTER

Findes ved Monumentet i Mindeparken.


DHL MADKASSEN

Alle hold modtager en DHL-stafet madkasse samt øl, vin eller sodavand efter eget valg. Madkassen kan hentes fra kl. 16.00-21.00 - husk at medbringe kuponen som udleveres sammen med startnumrerne. Hvis DHL madkassen ikke ønskes, så kan den doneres til Madspild - Nej tak.


TIDTAGNING

Engangsdepeche med chip udleveres i kuverten sammen med startnumrene fra kl. 15.00 på løbsdagen. Tidtagning foregår med to chip, som sidder fast på depechen. Se vejledning i kuverten - så den nye depeche bliver rullet rigtigt sammen.

Walkerne får deres tid registreret via engangschip, som er monteret på et af de fem startnumre, der hører til et hold. HUSK derfor at én af deltagerne skal bære dette startnummer. Holdets tid kan ses på www.aarhusmotion.dk. Det er også muligt at få resultaterne på SMS - dette skal tilkøbes ved online tilmelding. Strandvejsspurten fremgår også af resultatlisten. 


GATORSERVICE

Det er ikke tilladt at køre med biler i Mindeparken, men vi har oprettet en gatorservice. Gatorerne kører i pendulfart fra Flagpladsen og til det sted i parken, du ønsker. Gatorservice er tilgængeligt fra kl. 14.30 til 17.30. Efter arrangementet er I selv ansvarlige for at få fragtet tingene ud af parken.

Benytter man gatorservice er det på eget ansvar. Eventuelle skader på materiel erstattes ikke.SÅDAN FÅR I EN GOD AFTEN

  • Følg med i de seneste nyheder og tjek oversigtskortet på aarhusmotion.dk.

  • Informer løbevenner / kollegaer om, hvor I skal mødes.

  • Kom i god tid.

  • Lad bilen stå hjemme – kom på cykel.

  • Kommer I udenbys fra, så tjek parkeringsmulighederne på forhånd. Dette kan ses i menuen "Parkering".

  • Husk at medbringe startnummer og engangsdepechen!

  • Tjek jeres startnummer – hvornår skal I starte?

  • Aftal med de andre holddeltagere, hvor I skifter depeche i skiftezonen.

  • Husk, at løberuten er lidt hård på den første km. Spar på kræfterne.

  • Vis respekt overfor de andre deltagere.


MINDEPARKEN

Marselisborg Mindepark blev indviet i 1925 som et ca. 15 ha stort areal skrånende mod Aarhusbugten og med udsigt til Skødshoved og Mols. Mod syd og nord blev arealet afgrænset af gammel bøgeskov og anden bevoksning. I parken blev der plantet partier med mange forskellige træer og buske.

Det var oprindeligt tanken, at parken skulle være samlingssted for udenlandsdanskere, når de var på besøg i hjemlandet. Denne plan fik dog ikke rigtig fodfæste, bl.a. fordi Rebild-festerne ved Rold Skov fik så stor tilslutning.


MONUMENTET

I 1934 blev monumentet for faldne danskere i 1. verdenskrig indviet. Anlægget blev en realitet efter en længere proces med forskellige forslag til placering og udformning. Der blev valgt et projekt af arkitekten Axel Ekberg og billedhuggeren Axel Poulsen.

Monumentet er en stor cirkulær mur, som er bygget ind i terrænet. Indersiden er beklædt med kalksten fra Euville i Frankrig. I kalkstenen er indhugget over 4.140 navne på faldne danskere samt relieffer, der skildrer "Udmarchen", Kampen", "Freden" og "Hjemkomsten".


GRILL REGLER

I Mindeparken må der ikke bruges engangsgrill. Grill skal stå i de afmærkede områder. Efter endt brug af grill, skal grillkullene slukkes og bortskaffes. Hertil bruges de opstillede jerntønder. Gasgrill skal certificeres på pladsen. Aarhus Motions brandvagter forbeholder sig retten til at kræve en grill slukket, hvis de mener, at den er til fare, eller hvis brandreglerne ikke overholdes. 

Flere steder i Mindeparken vil der være opstillet brandslukningsudstyr. Skulle uheldet være ude, kontakt da straks en official. Se alle grillregler her