Slide background DHL Stafetten 2021

DATE

WEDNESDAY 01. SEP & THURSDAY 02. SEP

TIME

KL. 18:00

PLACE

MINDEPARKEN

DISTANCE

5 KM WALK & 5 KM STAFET

GRILLREGLER I MINDEPARKEN

Spar penge på servicering af gasgrill - brug istedet kulgrill


Regler omkring brug af grill i Mindeparken til DHL Stafetten er afhængig af den aktuelle vejrsituation. Men som det ser ud lige nu, er det de normale regler omkring grill, der er gældende. Det er kun tilladt at grille i de afmærkede grillområder, hvis det sker tæt på de opstilllede telte. Grill altid med omtanke.
 GASGRILL


Brandmyndighederne har krav, som skal overholdes ved brug af gasgrill. Alle gasgrill over 6 liter skal serviceres af Nash Gas og koster 550 kr + arbejdsløn. Hvis du vil undgå servicering, skal du bruge kulgrill. Der vil blive foretaget kontrol i Mindeparken og er grillen ikke blevet serviceres, må den ikke benyttes.

Servicering:

 
 • Professionelle gasgrill og gasgrill anvendt af erhvers drivende skal have en godkendelse af en autoriseret gas- og vandmester på stedet. Godkendelse skal ved forespørgsel kunne fremvises. Almindelige havegrill skal ikke certificeres. Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Henrik Lassen på tlf. 61 77 70 50.
 • Certificeringen koster ca. 500 kr. hos gas- og vandmesteren. Prisen er pr. virksomhed, så du skal kun betale beløbet én gang, selvom du har fx tre grill med. Har du spørgsmål, er du også velkommen til at ringe til Henrik Lassen på tlf. 61 77 70 50.
 • Private, der kun bruger gasgrillen til egen brug, skal ikke godkendes. Men tjek at gasflaske, samlingen og gasslange er i orden, samt at gasslangen ikke er blevet mør. 
 • Gasflasken må ikke stå i skabet under grillen, når grillen er i brug. 
 • Grillen skal stå på et sikkert underlag, hvor den ikke kan vælte.
 • Ring eller skriv til Nash Gas og aftal en tid: Tlf nr til Nash Gas: 40546208 - Mail: nash@nash-gas.dk
 

KULGRILL

 • Medbringer du kulgrill er certificering ikke nødvendigt. Vi anbefaler derfor kulgrill.
 • Der må kun anvendes trækul eller briketter.
 • Grillstarter skal stå på grillen eller ikke brandbart materiale, også efter brug. 
 • Til optænding må der ikke anvendes optændingsvæske.
 • Grillen skal stå på et sikkert underlag, hvor den ikke kan vælte.
 

GENERELLE GRILL REGLER
 • Husk at have vand eller andet slukningsmateriale i nærheden. Forlad ikke grillen, mens den er tændt.
 • Brandslukningsmateriale forefindes flere steder i Mindeparken - orienter dig, inden du går i gang med at grille.
 • Det er ikke tilladt at bruge engangsgrill.
 • Grill må ikke anvendes i telte eller lign.
 • Grillen skal placeres mindst 5 meter fra let antændelige overflader, telte og lign.
 • Åben ild og brug af fakler og stearinlys er forbudt.
 • Opstillede kulcontainere er til grillkul – put ikke affald i tønderne.
 • Grillen må ikke placeres på afmærkede brandveje.
 • I tilfælde af brand kontakt da nærmeste officials.
 • Rygning skal foregå ved de opstillede jerntønder eller medbragte spande med sand eller vand.
  Det er ikke tilladt at ryge i teltene
 

Ved brand ude af kontrol ringes til 112 (adresse: Strandvejen 126), og herefter kontaktes nærmeste official.

OBS! Vi forbeholder os retten til at slukke grill, der ikke overholder ovenstående regler. 

Med forbehold for ændringer