Handelsbetingelser
Gælder ved ethvert køb af startnummer og gavebevis til et af Aarhus Motions arrangementer.

Arrangør
Aarhus Motion
Søren Nymarks Vej 15
DK-8270 Højbjerg
+45 87381110
www.aarhusmotion.dk
info@aarhusmotion.dk
CVR: 18685809

Online tilmelding
www.aarhusmotion.dk kan du tilmelde én eller flere personer til et eller flere af Aarhus Motions arrangementer.

Bekræftelse og kontrol af tilmelding
For at undgå fejl bør ordreindehaveren kontrollere, at alle oplysninger er korrekte samt holdes opdateret, såfremt oplysningerne ændrer sig. Samtidig skal det kontrolleres, at tilmeldingen gælder til det/de korrekte arrangementer. Det er specielt vigtigt, at den indtastede e-mail adresse er korrekt, da den bliver brugt til at sende ordrebekræftelse/e-mail-kvittering. Ved tilmelding til et arrangement, bekræftes samtidig, at arrangøren må kontakte ordreindehaveren pr. e-mail med oplysninger, som har forbindelse til det pågældende arrangement. Herunder også informationer omkring åbningen af arrangementet året efter.

Betaling og ekspeditionsgebyr
Betalingen for din online tilmelding bliver trukket fra dit pengeinstitut indenfor 48 timer efter, at din ordre er registreret og dit kreditkort er godkendt. Tilmeldingsgebyret er momsfrit, jævnfør dansk lovgivning om amatøridræt. Når først du er tilmeldt, kan det betalte beløb ikke refunderes.

Betalingssikkerhed
Betalingssystemet på www.aarhusmotion.dk er sikret mod misbrug med en såkaldt SSL løsning. SSL er et system, der krypterer alle de Dankort- og kreditkortinformationer, der indtastes i forbindelse med betaling. Det betyder, at hverken udbyder eller andre (dog med undtagelse af PBS) kan skaffe oplysninger om ordreindehaverens kort. SSL systemet sikrer desuden, at data mellem ordreindehaverens browser og udbyderens server ikke kan ændres.
Ordreindehaveren har mulighed for at afvise en betaling, når betalingsoversigten modtages. Der forefindes ingen selvrisiko i tilfælde af, at dit betalingskort bliver misbrugt i en internetbutik, der benytter SSL certifikat i sit betalingssystem.
Betalingsmodulet varetages af www.epay.dk

Betalingsmuligheder
Når du tilmelder dig et løbsarrangement, kan du betale med følgende betalingskort: VISA/Dankort, VISA samt MasterCard. Vær opmærksom på at gebyrer varierer.
Offentlige instanser og virksomheder kan også betale via faktura (CVR-nummer påkræves) eller EAN-faktura. Betalingsfristen ved faktura er på 14 dage netto. Der pålægges et gebyr ved elektronisk fakturering på DKK 50,-. Du kan finde flere oplysninger om betaling over Internettet på adressen http://www.nets.eu.

Produktansvar, fortrydelsesret og refundering
I henhold til Forbrugeraftaleloven om handel på internettet har udbyderen, Aarhus Motion, det fulde produktansvar. Deltageren (køberen) har jvf. Forbrugeraftaleloven om handel på internettet ingen fortrydelsesret, idet rekreative fritidsaktiviteter ikke fremgår af aftalen. Tilbagebetaling af indbetalte startgebyrer kan derfor ikke kræves af Aarhus Motion. Er man forhindret i at deltage, kan man overdrage sit startnummer til en anden person – se næste afsnit. Deltageren er forpligtet til at opdatere oplysningerne på www.aarhusmotion.dk, så de hele tiden er korrekte.

Refundering og videresalg af startnumre
Deltagergebyret refunderes ikke. Tilmelding er bindende og tilmeldingsgebyret kan ikke kræves tilbagebetalt. I tilfælde af aflysning på grund af force majeure eller myndighedspåbud, som Aarhus Motion ikke kan pålægges ansvar for, er der ikke mulighed for refundering af startgebyr og omkostninger i forbindelse med arrangementet.

Det er tilladt at overdrage eller videresælge sit startnummer. Det er dog ikke tilladt at sælge og videresælge billetter til overpris i Danmark ifølge 'Lov om videresalg af billetter til kultur - og idrætsarrangementer', og derfor tager Aarhus Motion skarpt afstand til dette! Hvis dette forekommer, forbeholder Aarhus Motion sig retten til at annullere startnummeret, og dermed fjerne deltageren fra startlisten.

Køb af gavebevis
Købte gavebeviser og den tilhørende tilmeldingskode kan alene anvendes til brug for tilmelding til det arrangement, som gavebeviset omfatter. Gavebeviset skal benyttes inden for tilmeldingsfristen for det pågældende arrangement. Såfremt der er udsolgt refunderes beløbet

Forbrugeraftalelovens regler om fortrydelsesret finder ikke anvendelse ved køb af gavebeviser købt på aarhusmotion.dk, jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 2. Gavebeviserne kan derfor ikke refunderes eller ombyttes til brug for tilmelding til andre arrangementer end det arrangement, som gavebeviset omfatter.

Helbred
Deltagere skal være sunde og raske og mene sig i stand til at fuldføre hele distancen ved egen hjælp.

Ansvar
Deltagere bekræfter ved tilmelding, at de er indforstået med, at deltagelse sker på eget ansvar, og at hverken arrangøren, partnere eller sponsorer kan drages til ansvar for skader, deltageren pådrager sig selv eller andre under løbet, og som ikke kan tilskrives Aarhus Motion. Deltagere under 18 år bekræfter desuden, at forældre eller værge har givet accept til den mindreåriges deltagelse i løbet.

Persondata
Aarhus Motion indhenter kun oplysninger for at ekspedere din tilmelding til et idrætsarrangement, samt for at opretholde et almindeligt forhold mellem deltager og arrangør. Oplysningerne vil aldrig blive viderebragt eller solgt til tredjepart.
Læs mere om opbevaring og brug af person data.

Brug af mediemateriale
Billeder, filmoptagelser, interviews og lign. mediemateriale hvori deltagere optræder i forbindelse med Aarhus Motions arrangementer, kan efterfølgende frit benyttes af arrangøren, samarbejdspartnere og sponsorer, herunder også i markedsføringsmæssigt regi. Alle fotos som Aarhus Motion benytter, såvel online som på trykt materiale, herunder på www.aarhusmotion.dk, facebook.com/aarhusmotion, instagram.com/aarhus_motion/, vimeo samt YouTube, er som udgangspunkt underlagt ophavsret og må på ingen måde anvendes med markedsførings- eller kommercielt formål uden aftale med arrangøren. De officielle fotos, som er til rådighed i galleriet på aarhusmotion.dk, må anvendes frit i forbindelse med omtale af Aarhus Motions arrangementer. For spørgsmål i forbindelse med brug af billeder, kontakt da info@aarhusmotion.dk.

Forbehold for fejl og mangler
Arrangørerne tager forbehold for eventuelle fejl og mangler i priser og arrangementsbeskrivelser.

Kundeservice
Har du spørgsmål eller problemer, er du altid velkommen til at kontakte os.

Aarhus Motion
Søren Nymarks Vej 15
DK-8270 Højbjerg
+45 87381110
info@aarhusmotion.dk
CVR: 18685809
Handelsbetingelser

Revised 07 May 2024 (#17)
GNaF7uXb7hjRWjuYRBQxMWyCA04=