DHL Stafetten 2017 TIRSDAG D. 15. AUG & ONSDAG D. 16. AUG & TORSDAG D. 17. AUG

DATO

TIRSDAG D. 15. AUG & ONSDAG D. 16. AUG & TORSDAG D. 17. AUG

TID

KL. 18:30

STED

MINDEPARKEN

DISTANCE

5 KM WALK & 5 KM STAFET

GRILLREGLER I MINDEPARKEN

 

 • Det er ikke tilladt at bruge engangsgrill.

 • Grill må ikke anvendes i telte eller lign.

 • Grillen må ikke stilles, så den beskadiger græsset i Mindeparken.

 • Grillen skal placeres mindst 5 meter fra let antændelige overflader, telte og lign.

 • Grillen må ikke placeres på afmærkede brandveje.

 • Gasgrill skal placeres og anvendes efter producentens anvisning.

 • I grill til fast brændsel må kun anvendes trækul eller briketter.

 • Til optænding må der ikke anvendes optændingsvæske.

 • Sørg for at have vand til slukning af grillen. Forlad ikke grillen før den er slukket.

 • Brandslukningsmateriale forefindes flere steder i Mindeparken.

 • I tilfælde af brand kontakt da nærmeste officials.

 • Opstillede stålbaljer er til grillkul – put ikke affald i baljen.

 • Aarhus Motions brandvagter kan til en hver tid kræve grillen slukket.

 • Husk at gasgrill skal have tjekket slanger og regulator inden brug.

Ved brand ude af kontrol ringes 112, og herefter kontaktes nærmeste officials. 

 

Rygning i teltene er IKKE tilladt!