DHL Stafetten 2018 TIRSDAG D. 21. AUG & ONSDAG D. 22. AUG & TORSDAG D. 23. AUG

DATO

TIRSDAG D. 21. AUG & ONSDAG D. 22. AUG & TORSDAG D. 23. AUG

TID

KL. 18:30

STED

MINDEPARKEN

DISTANCE

5 KM WALK & 5 KM STAFET

GRILLREGLER I MINDEPARKEN

 

Den sidste uge har budt på en del regn. Det betyder, at det ikke er nødvendigt med et ikke brandbart materiale under grillen, som vi tidligere har skrevet. Grillen skal dog stadigvæk stå i de markerede områder. Herunder kan du se de opdaterede grillregler.

 

 • Det er kun tilladt at grille i de afmærkede grillområder. Grill altid med omtanke.
   

 • Ved brug af gasgrill

  • NYT! Kun professionelle gasgrill skal have en godkendelse af en autoriseret gas- og vandmester på stedet. Godkendelse skal ved forespørgsel kunne fremvises. Almindelige havegrill skal ikke certificeres.

  • Vi har booket en gas- og vandmester, som er i Mindeparken fra kl. 16.00 hver dag. Certificeringen koster 500 kr. hos gas- og vandmesteren. Prisen er pr. virksomhed, så du skal kun betale beløbet én gang, selvom du har fx tre grill med. Hvis du har et bestemt tidspunkt, du ved, at du skal have certificeret din grill, så skriv evt. en mail til telt@aarhusmotion.dk med dit mobil- og teltnummer, så formidler vi det videre. Har du spørgsmål, er du også velkommen til at ringe til Henrik Lassen på 6177 7050.

  • Gasflasken må ikke stå i skabet under grillen, når grillen er i brug. 

 • Ved brug af kulgrill

  • Medbringer du kulgrill er certificering ikke nødvendigt. Vi anbefaler derfor kulgrill.

  • Der må kun anvendes trækul eller briketter.

  • Grillstarter skal stå på grillen eller ikke brandbart materiale, også efter brug. 

  • Til optænding må der ikke anvendes optændingsvæske.
    

 • Husk at have vand eller andet slukningsmateriale i nærheden. Forlad ikke grillen, mens den er tændt. 
   
 • Brandslukningsmateriale forefindes flere steder i Mindeparken - orienter dig, inden du går i gang med at grille.
 • Det er ikke tilladt at bruge engangsgrill.

 • Grill må ikke anvendes i telte eller lign.

 • Grillen skal placeres mindst 5 meter fra let antændelige overflader, telte og lign.

 • Åben ild og brug af fakler og stearinlys er strengt forbudt

 • Opstillede jerntønder er til grillkul – put ikke affald i tønderne

 • Grillen må ikke placeres på afmærkede brandveje

 • I tilfælde af brand kontakt da nærmeste officials

 

Ved brand ude af kontrol ringes 112 (adresse: Strandvejen 126), og herefter kontaktes nærmeste official.

Rygning skal foregå ved de opstillede jerntønder eller medbragte spande med sand eller vand. Det er ikke tilladt at ryge i teltene.  

OBS! Vi forbeholder os retten til at slukke grill, der ikke overholder ovenstående regler. 

 

Med forbehold for ændringer.