DHL Stafetten 2018 TIRSDAG D. 21. AUG & ONSDAG D. 22. AUG & TORSDAG D. 23. AUG TILMELD!

DATO

TIRSDAG D. 21. AUG & ONSDAG D. 22. AUG & TORSDAG D. 23. AUG

TID

KL. 18:30

STED

MINDEPARKEN

DISTANCE

5 KM WALK & 5 KM STAFET

GRILLREGLER I MINDEPARKEN

 

 • Det er ikke tilladt at bruge engangsgrill

 • Grill må ikke anvendes i telte eller lign

 • Grillen må ikke stilles, så den beskadiger græsset i Mindeparken

 • Grillen skal placeres mindst 3 meter fra let antændelige overflader, telte og lign.

 • Grillen må ikke placeres på afmærkede brandveje

 • Gasgrill skal placeres og anvendes efter producentens anvisning

 • I grill til fast brændsel må kun anvendes trækul eller briketter

 • Til optænding må der ikke anvendes optændingsvæske

 • Sørg for at have vand til slukning af grillen. Forlad ikke grillen før den er slukket

 • Brandslukningsmateriale forefindes flere steder i Mindeparken

 • I tilfælde af brand kontakt da nærmeste officials

 • Opstillede stålbaljer er til grillkul – put ikke affald i baljen

 • Aarhus Motions brandvagter kan til en hver tid kræve grillen slukket

 • Husk at gasgrill skal have tjekket slanger og regulator inden brug

 

Ved brand ude af kontrol ringes 112, og herefter kontaktes nærmeste officials. 

 

Rygning i teltene er IKKE tilladt!;