Slide background

DATE

SUNDAY 29. SEP

TIME

KL. 10:00

PLACE

Moesgaard Museum

DISTANCE

4, 8 & 12 KM

RUTEBESKRIVELSE

4, 8 og 12 KM

Den første sløjfe er utrolig smuk og mulig at gennemføre for selv begyndere i trailløb, men ligger ud med en udfordrende start op på museets tag. Vælger man sløjfe nummer 2 og dermed 8 km, bliver turen mere udfordrende med tekniske spor og hårde bakker, der kan tage pusten fra de fleste. Den hardcore trailløber, som begiver sig ud på de 12 km, dvs. 3. og sidste sløjfe får fornøjelsen af mudder og våde fødder i Giber Å. Uanset om du vælger 4, 8 eller 12 km er der lagt op til en fantastisk trailoplevelse i skovene omkring Moesgaard Museum.

TAGET PÅ MUSEET

Alle deltagere starter med at løbe op på taget af museet til Moesgaard Trail Run. Taget er 160 meter langt, på sit højste punkt hævet 21 meter over terrænet og hældningen er 10 grader. 


STEDER PÅ RUTEN


HERREGÅRDEN

Herregården Moesgård blev bygget i 1778 af Baron Fredrik Christian Güldencrone. Søerne i parken var oprindelig karpedamme. Gravpladsen er en slægtsgravplads anlagt af Thorkild Dahl i 1870. I den romantiske del af haven snor stierne sig om lysthuset, søen og den kunstige gravhøj.

DEN SPEJLVENDTE RUNEINDSKRIFT

Runerne på den store sten er hugget ind i stenen så sent som i 1980. indskriften lyder ”fortsat revolution”. I nattens mulm og mørke blev sætningen hugget ind i stenen.


GIBERÅEN

Giberåen har sit udspring lige syd for Tranbjerg. Åens mange bugtninger, bundens sten og træernes skygge giver et iltrigt og godt vand, hvor gydende havørreder gerne trækker op om efteråret.

VIKINGETRÆF

Hver eneste sommer siden 1977 er vikinger fra det meste af verden strømmet til Moesgård Strand for at deltage i det, som for mange er årets vikingebegivenhed.
Fra at man oprindelig ville skabe et alternativ til festspil og optræden og derfor undgik at tage vikingedragter på, er Moesgaard Vikingetræf blevet et marked, hvor deltagerne sætter en ære i at have dragter, boliger og udstyr så tæt på vikingetidens som muligt.

Selve markedspladsen bygges op fra bunden uden nogen former for eksisterende bygninger eller installationer. Ganske som Den Store Hær, ifølge legenderne ledet af Regnar Lodborgs sønner, gjorde det i slutningen af det niende århundrede.
I den sidste uge af juli måned mødes over 1000 vikinger - de fleste krigere - på denne markedsplads på Moesgaard Strand ved Aarhus.
Her bruger krigerne en hel uge på at træne til weekendens store slag - et slag som publikum indbydes til at overvære.
Træffet er vokset støt år for år, og antallet af deltagere berettiger nu til at kalde Moesgaard Museums Vikingetræf for verdens største af sin art. Læs mere på www.vikingetraeffet.dk.

JERNALDERHUSET

På marken ligger et rekonstrueret hus fra 200-300 e.Kr. Huset er udgravet ved Tofting i den sydslesvigske marsk. Familien boede i huset vestende, som blev varmet op af et ildsted. I husets anden ende var der stald med båse, der var så brede, at der kunne stå to kreaturer side om side.

THAIHUSET

Thaihuset er en omkring 100 år gammel bolig fra Thailand og blev skænket til museet i 1970 i forbindelse med en stor udstilling om Thailand. I nærheden af huset står to miniaturehuse på pæle. I det ene var en krukke med læskende vand, som forbipasserende kunne drikke af. Det andet var et lille alter for husets beboere, hvor man ofrede ris, røgelse og blomster til ånderne.

RUINER AF DYSSER FRA STENALDEREN

Ude på marken og længere fremme ad stien ses resterne af dysser fra tidlig bondestenalder (3500-3300 f.Kr.). Langdyssen på marken og runddysserne i skoven er fra den tid, hvor man netop var gået over til agerbrug og var blevet bofaste. De fleste dysser er siden pløjet ned og stenene fjernet og anvendt til veje og byggeri.

SKOVMØLLEN OG GIBERÅEN

Skovmøllen hører til herregården Moesgård og har fungeret som kornmølle for Moesgård og oplandet omkring gården. Vandmøllen har ligget her siden 1682-83. De nuværende bygninger er fra 1800-tallet. Det store møllehjul trækkes rundt ved hjælp af vand fra Giberåen, der er livsnerven i landskabet og hvorfra man tidligere hentede fisk til herskabet på Moesgård.